برچسب: آینده

0

راهِ من

چند روز بعد از اینکه اون پست سرگردان بودنم رو منتشر کردم دوستی که خیلی قبولش دارم بهم پیام داد و پیشنهاد کرد که برم توی سایت http://www.16personalities.com و نتیجه ش رو براش بفرستم....

0

پیش بینی آینده

اولین روز آزادیم رو دارم تجربه میکنم.اولین روزی که آزادی کامل دارم. آزادی نه فقط به معنای فیزیکی،چون آزادی فیزیکی رو قبلا هم داشتم، بلکه آزادی فکری و روحی رو هم تجربه میکنم. حس...