برچسب: کنکور

0

پیش بینی آینده

اولین روز آزادیم رو دارم تجربه میکنم.اولین روزی که آزادی کامل دارم. آزادی نه فقط به معنای فیزیکی،چون آزادی فیزیکی رو قبلا هم داشتم، بلکه آزادی فکری و روحی رو هم تجربه میکنم. حس...