عاشقانه های یک گیک

0

سرگردانی ام

کنکور تمام شده و اکنون برای خودم هستم.برای خودم زندگی میکنم.کم و بیش اما باید چه کاره شوم ؟ این همه سختی و حرف شنیدن و دعوا و قهر و فلان و بهمان را...

0

پیش بینی آینده

اولین روز آزادیم رو دارم تجربه میکنم.اولین روزی که آزادی کامل دارم. آزادی نه فقط به معنای فیزیکی،چون آزادی فیزیکی رو قبلا هم داشتم، بلکه آزادی فکری و روحی رو هم تجربه میکنم. حس...

0

سلام دنیا!

سلام اینترنت !‌ سلام دنیا‌ ! فکر کنم روز 13 فروردین روز خوبی برای شروع کار یه وبلاگ باشه 🙂 . یه وبلاگ که امیدوارم کارش ادامه پیدا کنه و زندگی جوری نشه که...